Llegeixi atentament aquest Avís Legal abans d'accedir i registrar-se en aquest Lloc web i utilitzar els nostres Serveis.

El present Avís Legal conté els termes i condicions de Sabotigueta.cat i els seus Serveis de comerç electrònic.

Aquest document és un contracte legalment vinculant entre vostè i Sabotigueta.cat.

Tots els Clients de Sabotigueta.cat, estan subjectes a aquest Avís Legal, i a la nostra Política de Privacitat.

Aquest Lloc web (http://www.sabotigueta.cat) i els seus Serveis pertanyen a Mº Angels López Sala (en endavant “Sabotigueta.cat”).

Les dades del responsable de Sabotigueta.cat, són els següents:

Identitat del Responsable: Mº Esther Escudero López

NIF:40452313M

Nom comercial: Sabotigueta.cat

Adreça: Av Victor Rahola 3 c.p 17480 Cadaqués

Correu electrònic: info@sabotigueta.cat

El Client és el responsable de revisar periòdicament aquest Avís Legal i la Política de Privacitat, per a informar-se de les seves modificacions, canvis o actualitzacions.

Per a conèixer les pràctiques de privacitat de Sabotigueta.cat, si us plau consulti la Política de Privacitat disponible en el nostre Lloc web.

En ACCEDIR I/O REGISTRAR-SE I/O UTILITZAR ELS SERVEIS D'AQUEST LLOC WEB DE COMERÇ ELECTRÒNIC, VOSTÈ ACCEPTA AQUEST AVÍS LEGAL I LA SEVA POLÍTICA DE PRIVACITAT. SE LI RECOMANA QUE LLEGEIXI ACURADAMENT AQUEST AVÍS LEGAL I LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT ABANS DE CONTINUAR UTILITZANT AQUEST LLOC WEB I ELS SEUS SERVEIS.

QUAN VOSTÈ ACCEDEIX I ES REGISTRA EN EL LLOC WEB I UTILITZA ELS SERVEIS DE SABOTIGUETA.CAT, VOSTÈ HO FA PER LA SEVA PRÒPIA VOLUNTAT, PER LA QUAL COSA, SI NO DESITJA OBLIGAR-SE PER AQUEST AVÍS LEGAL, NI PER LA POLÍTICA DE PRIVACITAT, HA D'ABANDONAR IMMEDIATAMENT EL LLOC WEB I NO REGISTRAR-SE NI UTILITZAR ELS SEUS SERVEIS. L'ACCÉS I REGISTRE EN EL LLOC WEB I LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE SABOTIGUETA.CAT, IMPLICA QUE VOSTÈ VA DONAR EL SEU CONSENTIMENT EN FORMA IMMEDIATA I EXPRESSA, I QUE VA ACCEPTAR ÍNTEGRAMENT ELS TERMES I CONDICIONS D'AQUEST AVÍS LEGAL I LA SEVA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

2. DEFINICIONS.

"Client" o "Clients": Significa qualsevol persona que es registra en el Lloc web, mitjançant la creació del seu Compte, amb la finalitat de comprar els Productes oferts per Sabotigueta.cat.

"Compte": Significa el compte que el Client ha de crear quan es registra en el Lloc web per a fer les seves compres en línia.

“Dispositiu” o “Dispositius”: Significa qualsevol telèfon intel·ligent, tauleta, ordinador, computadora portàtil i/o similar.

“Mètode de Pagament” o “Mètodes de Pagament”: Significa qualsevol targeta de crèdit o dèbit i/o la plataforma Paypal, utilitzats pel Client per a fer les seves compres en el Lloc web.

“Comanda” o “Comandes”: Significa l'ordre de compra del Client, una vegada que el seu Mètode de Pagament ha estat autoritzat per l'emissor.

“Parts”: Significa el Client i Sabotigueta.cat, entesos en conjunt.

"Sabotigueta.cat": Significa la plataforma de comerç electrònic propietat de Mº Angels López Sala.

“Servei o Serveis”: Significa serveis de compres en línia, inclosos l'enviament i lliurament dels Productes oferts per Sabotigueta.cat a través del seu Lloc web.

"Lloc web": Significa: www.sabotigueta.cat

"Producte" o "Productes": Significa qualsevol dels articles oferts per Sabotigueta.cat a través del seu Lloc web.

“Vostè”: Significa en forma indistinta qualsevol persona que accedeix al Lloc web sense registrar-se ni comprar els Productes i/o qualsevol Client de Sabotigueta.cat

3. SERVEIS.

3.1. Sabotigueta.cat ofereix els seus Serveis de compres en línia a través del seu Lloc web, perquè els seus Clients puguin adquirir els seus Productes fàcilment i rebre'ls a través d'un procés ràpid d'enviament i lliurament en l'adreça indicada pel Client.

3.2. Sabotigueta.cat ofereix als seus Clients diversos Productes per a ser comprats en el seu Lloc web i també compta amb Serveis de Outlet i Blog.

3.3. El Lloc web ofereix accés al seu carret de compres per a seleccionar, guardar i comprar qualsevol dels Productes, per a major facilitat i comoditat del Client.

3.4. Els preus dels Productes oferts per Sabotigueta.cat en el Lloc web sempre seran mostrats de manera precisa i clara.

4. REQUISITS PER A l'ÚS DEL LLOC WEB.

4.1. El Lloc web i els seus Serveis estan únicament disponibles per a les persones que puguin celebrar contractes legalment vinculants, segons el que s'estableix per les lleis aplicables.

4.2. Les persones que siguin majors d'edat i puguin celebrar contractes conforme a les lleis respectives, poden utilitzar el Lloc web i els seus Serveis.

4.3. Les persones que siguin menors d'edat i/o no puguin celebrar contractes, d'acord amb les lleis corresponents, no poden utilitzar el Lloc web i els seus Serveis.

4.4. El Client declara que té plena capacitat legal per a contractar i obligar-se per aquest Avís Legal i per la Política de Privacitat, d'acord amb les lleis vigents.

5. REGISTRE EN EL LLOC WEB.

5.1. Per a utilitzar els Serveis de Sabotigueta.cat, el Client ha de registrar-se en el Lloc web i crear en forma gratuïta el seu Compte.

5.2. El Client accepta proporcionar a Sabotigueta.cat la següent informació per a la creació del seu Compte (“Informació Personal”), mitjançant el respectiu formulari disponible en el Lloc web:

Tractament (Sr. / Sra.)

Nom.

Cognom.

Adreça de correu electrònic.

Contrasenya.

Data de naixement (opcional).

Autorització per a rebre ofertes i/o butlletins (opcional).

5.3. El Client accepta que és el responsable de mantenir la confidencialitat de la seva contrasenya i de totes les activitats realitzades mitjançant l'ús del seu Compte en el Lloc web.

5.4. El Client accepta que ha de notificar immediatament a Sabotigueta.cat, en cas que ocorri l'ús no autoritzat del seu Compte en el Lloc web, així com de qualsevol altra violació de seguretat i que ha d'assegurar-se de tancar la sessió del Compte al final de cada sessió.

5.5. El Client s'obliga al fet que tota la Informació Personal subministrada a Sabotigueta.cat per a la creació del seu Compte en el Lloc web, sigui veritable, precisa i completa.

5.6. Sabotigueta.cat es reserva el dret de confirmar en qualsevol moment la Informació Personal del Client. En el cas que Sabotigueta.cat determini que aquesta Informació Personal és il·lícita, falsa o incorrecta (totalment o parcialment), Sabotigueta.cat podrà en qualsevol moment donar de baixa al Compte del Client i cancel·lar abans del seu lliurament, qualsevol Comanda que hagi fet el Client.

5.7. Sabotigueta.cat es reserva el dret a demandar al Client per subministrar Informació Personal il·lícita, falsa o incorrecta, així com d'intentar per aquest motiu, qualsevol altre recurs legal en contra del Client, d'acord amb la legislació aplicable.

6. PREUS I PAGAMENTS.

6.1. El preu a pagar per la compra de cada Producte serà el que es mostra en el Lloc web en Euros (EUR - €).

6.2. Els preus oferts en el Lloc web inclouen l'Impost al Valor Agregat (IVA) i no inclouen cap altre impost, taxa, aranzel o recàrrec. Els costos d'enviament s'especifiquen en la Clàusula 7 d'aquest Avís Legal.

6.3. Els preus indicats en el Lloc web seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, Sabotigueta.cat el comunicarà al client, via e-mail, abans de conducta a l'enviament del producte.

6.4. Sabotigueta.cat pot canviar els preus dels Productes en qualsevol moment sense previ avís. Aquests canvis no afectaran les Comandes que el Client hagi realitzat prèviament. No obstant això, si la taxa d'IVA canvia després de la data en què un Client ha realitzat una comanda, Sabotigueta.cat ajustarà aquesta tarifa en l'article, tret que el Client ja hagi pagat la compra íntegrament abans que aquest canvi en l'IVA hagi entrat en vigència.

6.5. Els Serveis d'enviament i lliurament oferts per Sabotigueta.cat són els que estiguin disponibles a Espanya.

6.6. Sabotigueta.cat accepta els següents mètodes de pagament:

Targeta de Dèbit o Crèdit.

Paypal.

6.7. El Client per a fer la seva Comanda, ha de proporcionar a més a Sabotigueta.cat, mitjançant el respectiu Formulari disponible en el Lloc web, la següent informació:

Àlies.

Empresa (opcional).

Número d'IVA (opcional)

Direcció.

Direcció complementària (opcional).

Codi postal/Zip.

Ciutat.

País.

Telèfon.

Indicació si l'adreça d'enviament serà utilitzada per a la factura.

6.8. El Client s'obliga a proporcionar a Sabotigueta.cat un Mètode de Pagament vàlid que permeti a Sabotigueta.cat processar les seves compres.

6.9. Sabotigueta.cat no reté informació sobre els Mètodes de Pagament del Client.

6.10. La identificació i altres detalls dels Mètodes de Pagament utilitzats pel Client durant el procés de pagament han de ser correctes, precisos i vàlids. Sabotigueta.cat no serà responsable per qualsevol frau comès amb els Mètodes de Pagament del Client. Qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol frau comès amb els mètodes de pagament utilitzat pel Client, serà responsabilitat única i exclusiva del Client.

6.11. Quan un Client desitja comprar qualsevol Producte en el Lloc web, primer ha de realitzar la Comanda a través del seu Compte i després pagar el preu que es mostra en el Lloc web per al Producte (inclosos tots els càrrecs d'enviament aplicables), a través del Mètode de Pagament triat pel Client. Una vegada que el Client hagi arribat a la secció de facturació en el Lloc web i hagi enviat la seva Comanda, el preu total a ser pagat serà cobrat al Mètode de Pagament seleccionat pel Client per a aquesta Comanda específica. Sabotigueta.cat requerirà immediatament l'autorització de l'emissor del Mètode de Pagament del Client.

6.12. Una vegada que el mètode de pagament utilitzat pel Client hagi estat autoritzat, el Client visualitzarà la confirmació de la seva Comanda en la pantalla del seu Dispositiu, podent imprimir aquesta com a comprovant de compra. La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa el Client) no tindran validesa com a factura.

6.13. Després de confirmar la Comanda i una vegada realitzat el procés de pagament el Client rebrà un email de confirmació.

6.14. Sabotigueta.cat es reserva el dret de cancel·lar qualsevol Comanda del Client, si el Mètode de Pagament utilitzat pel Client és rebutjat per l'emissor.

6.15. El Client accepta que no té dret a exercir cap reclam en contra de Sabotigueta.cat en cas de cancel·lació de la seva Comanda, d'acord amb el que s'estableix en la Clàusula anterior.

6.16. Les compres realitzades a través del Lloc web, s'entenen efectuades d'acord amb la legislació vigent a Catalunya, Espanya i es consideren signades electrònicament pel Client i per Sabotigueta.cat, per la qual cosa obliguen contractualment a totes dues parts.

7. COSTOS D'ENVIAMENT I LLIURAMENT DE LA COMANDA.

7.1. Els costos d'enviament de Sabotigueta.cat, són els següents:

a) Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla:

Les despeses d'enviament peninsular 3,95 EUR (€) (24 / 48 hores)

Les despeses d'enviament no peninsular (Balears, Canàries, Ceuta i Melilla) són de 5,95 EUR (€) (4 i 5 dies laborals).

Excepte en alguna promoció especial, i en aquest cas les despeses d'enviament seran gratuïts

b) Europa:

Les despeses d'enviament estàndard són de 8 EUR (€) (aproximadament 6 dies laborals a les principals ciutats).

7.2. En qualsevol altre lloc del món el Client haurà d'escriure un email a info@sabotigueta.cat i els costos d'enviament aniran a càrrec del Client (es pagaran en rebre la Comanda).

7.3. Els costos d'enviament i l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) del Producte estan inclosos en el preu final, però no hi ha inclòs cap altre impost, taxa, aranzel o recàrrec.

7.4. Sabotigueta.cat envia al Client un email de confirmació d'enviament (quan la Comanda del Client vagi a sortir del magatzem); i un altre email amb un número de seguiment (amb link a la pàgina web de l'empresa de missatgeria) i, finalment, el transportista es posarà en contacte amb el Client mitjançant SMS o email per a informar-lo del lliurament de la Comanda al Client.

7.5. Si el Client no ha rebut el número de seguiment de la seva Comanda, ha de sol·licitar-lo mitjançant un email dirigit a la següent adreça: info@sabotigueta.cat.

8. INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTES I ESTOC.

8.1. Sabotigueta.cat realitza els seus millors esforços per a proporcionar informació precisa sobres els Productes oferts a través del seu Lloc web (com a disponibilitat d'estoc; preus; característiques; imatges; i especificacions).

8.2. Els colors dels Productes oferts en el Lloc web es mostraran amb la major precisió possible. No obstant això, atès que els colors reals que percep el Client depenen de la qualitat de la resolució del seu monitor o Dispositiu, Sabotigueta.cat no pot garantir que el color que el Client vegi sigui exacte.

8.3. Sabotigueta.cat es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els Productes que ofereix als seus Clients a través del seu Lloc web. mitjançant el simple canvi en el contingut del Lloc web. Sabotigueta.cat tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als seus Productes.

8.4. El Client accepta que es poden produir errors en el procés de proporcionar informació sobre els nostres Productes i els seus preus en el Lloc web; i que Sabotigueta.cat no pot confirmar el preu i el cost total d'un Producte fins que es completi la seva Comanda en línia.

8.5. En el cas que un Producte es facturi a un preu incorrecte o amb informació incorrecta a causa d'un error en el preu o en la informació del Producte, Sabotigueta.cat tindrà el dret de comunicar-se amb el Client per a obtenir més instruccions en relació amb el pagament del preu correcte, o cancel·lar la seva Comanda notificant al Client d'aquesta cancel·lació. En el cas que Sabotigueta.cat accepti i processi una Comanda, el cost total es carregarà al Client a través del seu mètode de pagament triat, i se li notificarà per correu electrònic que el pagament va ser processat.

8.6. El Client accepta que la disponibilitat i existència dels Productes i els seus preus estan subjectes a canvis sense previ avís. Tots els preus i tarifes inclouen l'IVA, segons correspongui, tret que s'indiqui el contrari.

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS.

9.1. Sabotigueta.cat acceptarà la devolució de qualsevol Producte comprat pel Client sempre dins del termini de set (7) dies hàbils des de la recepció d'aquest. Els Productes retornats han d'estar en perfecte estat i amb el seu embalatge original.

9.2. El Client pot retornar els Productes que hagi comprat en el Lloc web, dirigint-se qualsevol de les botigues físiques de Sabotigueta.cat. No obstant això, es recomana al Client que es posi en contacte prèviament amb Sabotigueta.cat, enviant un email a la següent adreça electrònica: info@sabotigueta.cat, perquè així li confirmem la forma d'enviament adequada.

9.3. El Client també pot fer la devolució de qualsevol dels nostres Productes, enviant-lo a la següent adreça: Sabotigueta, Avinguda Jaume I 29-31 17480 Roses (Girona), Catalunya, Espanya.

9.4. Les devolucions en una de les nostres botigues físiques són gratuïtes. Si el Client retorna el Producte per correu deurà pagarà les despeses de devolució directament en l'oficina de correus respectiva o a l'empresa de missatgeria corresponent. Sempre l'enviament ha de ser certificat, amb un número de seguiment.

9.5. Una vegada que Sabotigueta.cat hagi rebut el Producte i comprovat que es troba en perfecte estat i amb l'embalatge original, llavors Sabotigueta.cat procedirà al seu reemborsament i el Client rebrà l'import de la mateixa manera en què va realitzar la compra del Producte retornat. Qualsevol despesa addicional ocasionada per la devolució del Producte anirà a compte del Client.

9.6. En cas que l'import del reemborsament sigui incorrecte, el Client pot contactar a Sabotigueta.cat a través d'una trucada telefònica el número: 615937504 o enviant un email a la següent adreça electrònica: info@sabotigueta.cat.

9.7. Quan el Producte estigui defectuós o no hagi estat sol·licitat pel Client, Sabotigueta.cat es farà càrrec de les despeses de devolució i del nou enviament.

9.8. En el cas que el Producte no sigui del grat del Client, correspondrà al Client assumir les despeses d'enviament generats per aquesta devolució i les despeses bancàries. Sabotigueta.cat reemborsarà únicament l'import del producte, en el mètode de pagament original.

9.9. Sabotigueta.cat. es reserva el dret de rebutjar la devolució de qualsevol dels seus Productes, quan:

a) Els Productes no es trobin en perfecte estat i no tinguin l'embalatge original.

b) Els Productes siguin retornats fora del termini establert en la Clàusula 9.1 d'aquest Avís Legal.

10. SOL·LICITUDS DE BAIXA.

10.1. El Client pot en qualsevol moment sol·licitar la seva baixa del seu Compte en el Lloc web.

10.2. El Client pot en qualsevol moment sol·licitar la seva baixa en la subscripció a nostres Newsletters.

10.3. Sabotigueta.cat podrà en qualsevol moment i sense notificació prèvia donar de baixa al Compte del Client en el Lloc web i cancel·lar qualsevol comanda, si Sabotigueta.cat determina de manera raonable que el Client ha incomplit amb aquest Avís Legal i/o amb la Política de Privacitat, i en aquest cas Sabotigueta.cat no serà responsable davant el Client i/o tercers, per la baixa del Compte del Client en el Lloc web i/o per la cancel·lació de qualsevol Comanda.

11. NEWSLETTER.

11.1. Sabotigueta.cat ofereix als seus Clients els seus Newsletters sobre els seus productes i ofertes.

11.2. El Client pot subscriure's als Newsletters de Sabotigueta.cat proporcionant la seva adreça de correu electrònic quan li ho sol·liciti el Lloc web, i en aquest cas s'entendrà que el Client va donar el seu consentiment exprés per a la remissió periòdica dels nostres Newsletters a l'adreça de correu electrònic del Client.

11.3. El Client pot sol·licitar en qualsevol moment la seva baixa en la subscripció als nostres Newsletters, enviat un email a la següent adreça: info@sabotigueta.cat.